Priotyrannus closteroides closteroides J. Thomson, 1877a

Catalog PrioninaePriotyrannus closteroides closteroides J. Thomson, 1877a

Priotyrannus closteroides closteroides J. Thomson, 1877a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Prioninae Latreille, 1802
tribe Prionini Latreille, 1802
genus Priotyrannus J. Thomson, 1857b
closteroides closteroides J. Thomson, 1877a

Priotyrannus closteroides closteroides J. Thomson, 1877a

Distribution:
ASIA - ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI YUN ZHE ORR
Code: C_0252
 
0,- Kč
094_ANH: ..Anhui (Anhwei)
097_FUJ: ..Fujian (Fukien)
099_GUA: ..Guandong
100_GUI: ..Guizhou (Kweichow)
101_GUX: ..Guangxi (Kwangsi)
102_HAI: ..Hainan
105_HEN: ..Henan (Honana)
106_HKG: ..Hongkong
107_HUB: ..Hubei (Hupeh)
108_HUN: ..Hunan
109_JIA: ..Jiangsu (Kiangsu)
111_JIX: ..Jiangxi (Kiangsi)
115_SCH: ..Sinchuan (Szechwan)
116_SHA: ..Shaanxi (Shensi)
120_TAI: ..Taiwan (Formosa)
123_YUN: ..Yunnan
124_ZHE: ..Zhejiang (Chekiang)
Contact information
Copyright 2015 - 2021 © Longhorn beetle