Prionus delavayi lorenci Drumont & Z. Komiya, 2006

Catalog PrioninaePrionus delavayi lorenci Drumont & Z. Komiya, 2006

Prionus delavayi lorenci Drumont & Z. Komiya, 2006

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Prioninae Latreille, 1802
tribe Prionini Latreille, 1802
genus Prionus Geoffroy, 1762
delavayi lorenci Drumont & Z. Komiya, 2006

Prionus delavayi lorenci Drumont & Z. Komiya, 2006

Distribution:
ASIA - FUJ HUB GUI SCH SHA XIZ YUN ZHE
Code: C_0228
 
0,- Kč
097_FUJ: ..Fujian (Fukien)
100_GUI: ..Guizhou (Kweichow)
107_HUB: ..Hubei (Hupeh)
115_SCH: ..Sinchuan (Szechwan)
116_SHA: ..Shaanxi (Shensi)
122_XIZ: ..Xizang (Tibet)
123_YUN: ..Yunnan
124_ZHE: ..Zhejiang (Chekiang)
Contact information
Copyright 2015 - 2021 © Longhorn beetle