Homonoeini

Catalog Lamiinae Homonoeini
Selected species 1 - 16 of total 16
Bumetopia brevicornis Makihara, 1978

Bumetopia brevicornis Makihara, 1978

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
brevicornis Makihara, 1978

Bumetopia brevicornis Makihara, 1978

Distribution:
ASIA - JA (Ryukyus)
0,- Kč
Bumetopia japonica japonica J. Thomson, 1868

Bumetopia japonica japonica J. Thomson, 1868

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
japonica japonica J. Thomson, 1868

Bumetopia japonica japonica J. Thomson, 1868

Distribution:
ASIA - JA
0,- Kč
Bumetopia japonica okinawana Hayashi, 1963c

Bumetopia japonica okinawana Hayashi, 1963c

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
japonica okinawana Hayashi, 1963c

Bumetopia japonica okinawana Hayashi, 1963c

Distribution:
ASIA - JA (Ryukyus)
0,- Kč
Bumetopia lanhsuana Hayashi, 1974c

Bumetopia lanhsuana Hayashi, 1974c

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
lanhsuana Hayashi, 1974c

Bumetopia lanhsuana Hayashi, 1974c

Distribution:
ASIA - TAI
0,- Kč
Bumetopia lutaoana Hayashi, 1974c

Bumetopia lutaoana Hayashi, 1974c

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
lutaoana Hayashi, 1974c

Bumetopia lutaoana Hayashi, 1974c

Distribution:
ASIA - TAI
0,- Kč
Bumetopia oscitans Pascoe, 1858

Bumetopia oscitans Pascoe, 1858

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
oscitans Pascoe, 1858

Bumetopia oscitans Pascoe, 1858

Distribution:
ASIA - HKG JA SC SHA TAI
0,- Kč
Bumetopia oshimana heiana Hayashi, 1963b

Bumetopia oshimana heiana Hayashi, 1963b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
oshimana heiana Hayashi, 1963b

Bumetopia oshimana heiana Hayashi, 1963b

Distribution:
ASIA - JA
0,- Kč
Bumetopia oshimana oshimana Breuning, 1939b

Bumetopia oshimana oshimana Breuning, 1939b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
oshimana oshimana Breuning, 1939b

Bumetopia oshimana oshimana Breuning, 1939b

Distribution:
ASIA - JA
0,- Kč
Bumetopia sakishimana ishigaki Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana ishigaki Hayashi, 1966b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
sakishimana ishigaki Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana ishigaki Hayashi, 1966b

Distribution:
ASIA - JA (Ryukyus)
0,- Kč
Bumetopia sakishimana sakishimana Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana sakishimana Hayashi, 1966b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
sakishimana sakishimana Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana sakishimana Hayashi, 1966b

Distribution:
ASIA - JA (Ryukyus)
0,- Kč
Bumetopia sakishimana yonaguni Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana yonaguni Hayashi, 1966b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
sakishimana yonaguni Hayashi, 1966b

Bumetopia sakishimana yonaguni Hayashi, 1966b

Distribution:
ASIA - JA (Ryukyus)
0,- Kč
Bumetopia stolata Matsushita, 1931a

Bumetopia stolata Matsushita, 1931a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
stolata Matsushita, 1931a

Bumetopia stolata Matsushita, 1931a

Distribution:
ASIA - TAI
0,- Kč
Bumetopia yagii Hayashi, 1994

Bumetopia yagii Hayashi, 1994

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Bumetopia Pascoe, 1858
yagii Hayashi, 1994

Bumetopia yagii Hayashi, 1994

Distribution:
ASIA - TAI
0,- Kč
Notomulciber gressitti Tippmann, 1955

Notomulciber gressitti Tippmann, 1955

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Notomulciber Blackburn, 1894
gressitti Tippmann, 1955

Notomulciber gressitti Tippmann, 1955

Distribution:
ASIA - FUJ TAI
0,- Kč
Notomulciber quadrisignatus Schwarzer, 1925b

Notomulciber quadrisignatus Schwarzer, 1925b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Notomulciber Blackburn, 1894
quadrisignatus Schwarzer, 1925b

Notomulciber quadrisignatus Schwarzer, 1925b

Distribution:
ASIA - JA TAI
0,- Kč
Pseudokamikiria klapperichi Tippmann, 1955

Pseudokamikiria klapperichi Tippmann, 1955

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Lamiinae Latreille, 1825
tribe Homonoeini J. Thomson, 1864
genus Pseudokamikiria Breuning, 1964a
klapperichi Tippmann, 1955

Pseudokamikiria klapperichi Tippmann, 1955

Distribution:
ASIA - FUJ
0,- Kč
to page: species
Select (x)
069_JA
082_SC
097_FUJ
106_HKG
116_SHA
120_TAI
Contact information
Copyright 2015 - 2023 © Longhorn beetle