Distenia orientalis Bi & Lin, 2013

Catalog DisteniinaeDistenia orientalis Bi & Lin, 2013

Distenia orientalis Bi & Lin, 2013

family DISTENIIDAE J. Thomson, 1861
subfamily Disteniinae J. Thomson, 1861
tribe Disteniini J. Thomson, 1861
genus Distenia Lepeletier & Audinet-Serville, 1828
orientalis Bi & Lin, 2013

Distenia orientalis Bi & Lin, 2013

Distribution:
ASIA - FUJ GUA JIX SHX ZHE
Code: C_0049
 
0,- Kč
097_FUJ: ..Fujian (Fukien)
099_GUA: ..Guandong
111_JIX: ..Jiangxi (Kiangsi)
119_SHX: ..Shanxi (Shansi)
124_ZHE: ..Zhejiang (Chekiang)
Contact information
Copyright 2015 - 2023 © Longhorn beetle