Apatophyseinae

Catalog Apatophyseinae
Selected species 1 - 36 of total 36
Trypogeus sericeus Gressitt, 1951a

Trypogeus sericeus Gressitt, 1951a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Trypogeus Lacordaire, 1869
sericeus Gressitt, 1951a

Trypogeus sericeus Gressitt, 1951a

Distribution:
ASIA - FUJ
0,- Kč
Trypogeus aureopubens Pic, 1903i

Trypogeus aureopubens Pic, 1903i

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Trypogeus Lacordaire, 1869
aureopubens Pic, 1903i

Trypogeus aureopubens Pic, 1903i

Distribution:
ASIA - YUN
0,- Kč
Protapatophysis vartianae Heyrovský, 1971

Protapatophysis vartianae Heyrovský, 1971

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Protapatophysis Semenov & Stschegoleva-Barovskaia, 1936
vartianae Heyrovský, 1971

Protapatophysis vartianae Heyrovský, 1971

Distribution:
ASIA - AF PA
0,- Kč
Protapatophysis montana Gahan, 1906a

Protapatophysis montana Gahan, 1906a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Protapatophysis Semenov & Stschegoleva-Barovskaia, 1936
montana Gahan, 1906a

Protapatophysis montana Gahan, 1906a

Distribution:
ASIA - KA
0,- Kč
Protapatophysis kashmiriana Semenov, 1901

Protapatophysis kashmiriana Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Protapatophysis Semenov & Stschegoleva-Barovskaia, 1936
kashmiriana Semenov, 1901

Protapatophysis kashmiriana Semenov, 1901

Distribution:
ASIA - KA
0,- Kč
Protapatophysis kabakovi Danilevsky, 2011e

Protapatophysis kabakovi Danilevsky, 2011e

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Protapatophysis Semenov & Stschegoleva-Barovskaia, 1936
kabakovi Danilevsky, 2011e

Protapatophysis kabakovi Danilevsky, 2011e

Distribution:
ASIA - AF
0,- Kč
Formosotoxotus nobuoi Vives & Niisato, 2006

Formosotoxotus nobuoi Vives & Niisato, 2006

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Formosotoxotus Hayashi, 1960a
nobuoi Vives & Niisato, 2006

Formosotoxotus nobuoi Vives & Niisato, 2006

Distribution:
ASIA - NP
0,- Kč
Formosotoxotus masatakai N. Ohbayashi, 2007

Formosotoxotus masatakai N. Ohbayashi, 2007

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Formosotoxotus Hayashi, 1960a
masatakai N. Ohbayashi, 2007

Formosotoxotus masatakai N. Ohbayashi, 2007

Distribution:
ASIA - SD
0,- Kč
Formosotoxotus kucerai Rapuzzi & Sama, 2014a

Formosotoxotus kucerai Rapuzzi & Sama, 2014a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Formosotoxotus Hayashi, 1960a
kucerai Rapuzzi & Sama, 2014a

Formosotoxotus kucerai Rapuzzi & Sama, 2014a

Distribution:
ASIA - SHA
0,- Kč
Formosotoxotus gressitty Miroshnikov & Lin, 2014

Formosotoxotus gressitty Miroshnikov & Lin, 2014

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Formosotoxotus Hayashi, 1960a
gressitty Miroshnikov & Lin, 2014

Formosotoxotus gressitty Miroshnikov & Lin, 2014

Distribution:
ASIA - XIZ
0,- Kč
Formosotoxotus auripilosus Kano, 1933a

Formosotoxotus auripilosus Kano, 1933a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Formosotoxotus Hayashi, 1960a
auripilosus Kano, 1933a

Formosotoxotus auripilosus Kano, 1933a

Distribution:
ASIA - TAI
0,- Kč
Apatophysis vedica Danilevsky, 2008b

Apatophysis vedica Danilevsky, 2008b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
vedica Danilevsky, 2008b

Apatophysis vedica Danilevsky, 2008b

Distribution:
ASIA - AR TR
0,- Kč
Apatophysis sinica Semenov, 1901

Apatophysis sinica Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
sinica Semenov, 1901

Apatophysis sinica Semenov, 1901

Distribution:
ASIA - SCH
0,- Kč
Apatophysis sieversi Ganglbauer, 1887c

Apatophysis sieversi Ganglbauer, 1887c

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
sieversi Ganglbauer, 1887c

Apatophysis sieversi Ganglbauer, 1887c

Distribution:
ASIA - BEI LIA
0,- Kč
Apatophysis serricornis Gebler, 1843

Apatophysis serricornis Gebler, 1843

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
serricornis Gebler, 1843

Apatophysis serricornis Gebler, 1843

Distribution:
ASIA - KZ MG NMO XIN
0,- Kč
Apatophysis roborowskii Semenov, 1901

Apatophysis roborowskii Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
roborowskii Semenov, 1901

Apatophysis roborowskii Semenov, 1901

Distribution:
ASIA - XIN
0,- Kč
Apatophysis richteri Pic, 1956a

Apatophysis richteri Pic, 1956a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
richteri Pic, 1956a

Apatophysis richteri Pic, 1956a

Distribution:
ASIA - IN
0,- Kč
Apatophysis pavlovskii Plavilstshikov, 1954

Apatophysis pavlovskii Plavilstshikov, 1954

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
pavlovskii Plavilstshikov, 1954

Apatophysis pavlovskii Plavilstshikov, 1954

Distribution:
ASIA - TD UZ
0,- Kč
Apatophysis modica Gahan, 1906a

Apatophysis modica Gahan, 1906a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
modica Gahan, 1906a

Apatophysis modica Gahan, 1906a

Distribution:
ASIA - AF IN PA
0,- Kč
Apatophysis margiana Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936

Apatophysis margiana Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
margiana Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936

Apatophysis margiana Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936

Distribution:
ASIA - KZ TM UZ
0,- Kč
Apatophysis komarowi Semenov, 1889a

Apatophysis komarowi Semenov, 1889a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
komarowi Semenov, 1889a

Apatophysis komarowi Semenov, 1889a

Distribution:
ASIA - AB TD TM
0,- Kč
Apatophysis katbehi Rapuzzi & Sama, 2013

Apatophysis katbehi Rapuzzi & Sama, 2013

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
katbehi Rapuzzi & Sama, 2013

Apatophysis katbehi Rapuzzi & Sama, 2013

Distribution:
ASIA - JO SY
0,- Kč
Apatophysis kashgarica Semenov, 1901

Apatophysis kashgarica Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
kashgarica Semenov, 1901

Apatophysis kashgarica Semenov, 1901

Distribution:
ASIA - XIN
0,- Kč
Apatophysis karsica Danilevsky, 2008b

Apatophysis karsica Danilevsky, 2008b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
karsica Danilevsky, 2008b

Apatophysis karsica Danilevsky, 2008b

Distribution:
ASIA - TR
0,- Kč
Apatophysis kadleci Danilevsky, 2008b

Apatophysis kadleci Danilevsky, 2008b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
kadleci Danilevsky, 2008b

Apatophysis kadleci Danilevsky, 2008b

Distribution:
ASIA - TR
0,- Kč
Apatophysis hotanica Danilevsky, 2008b

Apatophysis hotanica Danilevsky, 2008b

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
hotanica Danilevsky, 2008b

Apatophysis hotanica Danilevsky, 2008b

Distribution:
ASIA - XIN
0,- Kč
Apatophysis farsicola Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005

Apatophysis farsicola Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
farsicola Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005

Apatophysis farsicola Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005

Distribution:
ASIA - IN
0,- Kč
Apatophysis danczenkoi Danilevsky, 2006c

Apatophysis danczenkoi Danilevsky, 2006c

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
danczenkoi Danilevsky, 2006c

Apatophysis danczenkoi Danilevsky, 2006c

Distribution:
ASIA - IN
0,- Kč
Apatophysis centralis Semenov, 1901

Apatophysis centralis Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
centralis Semenov, 1901

Apatophysis centralis Semenov, 1901

Distribution:
ASIA - XIN
0,- Kč
RecommendedApatophysis caspica Semenov, 1901

Apatophysis caspica Semenov, 1901

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
caspica Semenov, 1901

Apatophysis caspica Semenov, 1901

Distribution:
EUROPE - ST ASIA - AB AF GG IN KZ TM UZ

 

Body length: 12 - 20 mm
Life cycle: 2 - 3 years [?]
Adults in: May - July
Host plant: unknown
Distribution: Azerbaidjan, Iran, Central Asia

0,- Kč
Apatophysis barbara P. H. Lucas, 1858

Apatophysis barbara P. H. Lucas, 1858

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
barbara P. H. Lucas, 1858

Apatophysis barbara P. H. Lucas, 1858

Distribution:
NORTH AFRICA - AG TU
0,- Kč
Apatophysis baeckmanniana Semenov, 1907a

Apatophysis baeckmanniana Semenov, 1907a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
baeckmanniana Semenov, 1907a

Apatophysis baeckmanniana Semenov, 1907a

Distribution:
ASIA - KI KZ UZ
0,- Kč
Apatophysis anatolica Heyrovský, 1938

Apatophysis anatolica Heyrovský, 1938

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
anatolica Heyrovský, 1938

Apatophysis anatolica Heyrovský, 1938

Distribution:
ASIA - TR
0,- Kč
Apatophysis afghanica Miroshnikov, 2014a

Apatophysis afghanica Miroshnikov, 2014a

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Apatophysis Chevrolat, 1860a
afghanica Miroshnikov, 2014a

Apatophysis afghanica Miroshnikov, 2014a

Distribution:
ASIA - AF
0,- Kč
Agastophysis meiyingae Miroshnikov, 2014d

Agastophysis meiyingae Miroshnikov, 2014d

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Agastophysis Miroshnikov, 2014a
meiyingae Miroshnikov, 2014d

Agastophysis meiyingae Miroshnikov, 2014d

Distribution:
ASIA - XIZ
0,- Kč
Agastophysis griseopubens Pic, 1957

Agastophysis griseopubens Pic, 1957

family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802
subfamily Apatophyseinae Lacordaire, 1869
tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869
genus Agastophysis Miroshnikov, 2014a
griseopubens Pic, 1957

Agastophysis griseopubens Pic, 1957

Distribution:
ASIA - YUN
0,- Kč
to page: species
Select (x)
Select
001_AB
004_AR
019_GG
024_KZ
037_ST
047_TR
050_AG
066_IN
070_JO
071_KA
072_KI
075_MG
077_NP
079_PA
083_SD
085_SY
086_TD
087_TM
090_UZ
095_BEI
097_FUJ
112_LIA
114_NMO
115_SCH
116_SHA
120_TAI
121_XIN
122_XIZ
123_YUN
Contact information
Copyright 2015 - 2020 © Longhorn beetle